top of page
Jurtta-1_edited.jpg

Tietosuoja - Privacy Policy

Jurtta Oy:n Tietosuojalauseke ja evästekäytäntö (see in English below)

Tietosuojaseloste ja evästekäytäntö päivitetty 3.7.2023 

1.  Rekisteriseloste 
Rekisteriseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen GDPR, The General Data Protection Regulation, joka säätää EU:n kansalaisten oikeuksista tietosuojaan sekä o
mien henkilötietojen luottamukselliseen käsittelyyn. 

2.  Rekisterinpitäjä 
Jurtta Oy 

Rautusjärventie 113
99180 Rautusjärvi
jurtta@levi.fi
Y-tunnus: 2516950-7

3.   Rekisterin nimi 
Jurtta Oy:n verkkosivujen asiakasrekisteri 

4.   Rekisterin pitämisen peruste 
Internetsivujen yhteydenottolomakkeen (https://www.jurtta.fi/), sähköpostin sekä Booking.com -varauspalvelun kautta jätettyjä henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi. Asiakkaiksi lasketaan kaikki, jotka ottavat yhteyttä kyseisten kanavien kautta. 

5.   Rekisterin käyttötarkoitus 
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin 
•    Sisäinen statistiikka 
•    Asiakaspalvelun toteuttaminen ja kehittäminen, kuten palvelujen parantaminen 
•    Asiakastutkimusten toteuttaminen 
•    Markkinoinnin ja myynnin edistäminen 

 

6.   Rekisterin tietosisältö 
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja 
Asiakkaan antamat yhteystiedot niiltä osin, kuin asiakas kirjaa ne Jurtta Oy:n nettisivujen yhteydenottolomakkeeseen, lähettää sähköpostilla tai Booking.com -varausjärjestelmän kautta: nimi, sähköposti, puhelinnumero, mahdolliset muut asiakkaan kirjaamat lisätiedot.  

7.  Tietojen luovuttaminen 
Emme lähtökohtaisesti luovuta asiakkaiden tietoja kolmansille osapuolille. Voimme kuitenkin luovuttaa tietoja tieteellistä tai tilastollista tutkimusta varten ilman erillistä lupaa, sillä edellytyksellä, että tiedon kohde ei ole tunnistettavissa luovutetuista tiedoista. Lisäksi voimme luovuttaa tietoja mahdollisen kolmannen osapuolen tekemää asiakastutkimusta varten. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.  

8.  Tietojen suojaaminen 
Jurtta Oy tekee parhaansa suojatakseen asiakkaan yksityisyyttä ja huolehtiakseen tietoturvasta. Käytämme sopivia fyysisiä ja tietoteknisiä keinoja pitääksemme keräämämme tiedon turvassa. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. 

9.  Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asiakkaan oikeudet 
Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja Jurtta Oy:n internetsivujen rekisteriin on tallennettu, ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Asiakas voi halutessaan pyytää Jurtta Oy:tä poistamaan palvelusta kaikki häneen liittyvät tiedot. Pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Tiedot luovutetaan asiakkaalle kohtuullisen ajan kuluessa. Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli rekisterinpitäjä ei ole toiminnassaan noudattanut soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 

10.  Tietosuojaselosteen ja evästekäytännön muutokset 
Kehitämme palveluamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta sekä evästekäytäntöä. Myös lainsäädäntö voi muuttua, joten suosittelemme, että asiakas tutustuu tietosuojaselosteen sisältöön aina silloin tällöin. 

11. Käyttäjän itsensä lähettämät tiedot verkkosivustollamme 
Keräämme käyttäjän itsensä lähettämät tiedot, kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Käyttäjän lähettämät tiedot kerätään Wix.com Ltd. yrityksen tuottamien lomakkeiden avulla, asiakkaan lähettämänä sähköpostilla sekä Booking.com -varausjärjestelmän kautta.  

11.1  Henkilötietojen säilytysaika 
Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista asiakassuhteen hoitamiseksi. 

11.2 Ulkopuoliset palvelut ja evästeet Jurtta Oy:n kotisivuilla  
Jurtta Oy:n ylläpitämällä sivustoilla kerätään sekä käyttäjän itsensä toimittamia tietoja (yhteydenottolomakkeet, kyselyt), että automaattisesti kerättyjä tietoja. 

 

12. Evästekäytäntö 

Tallennamme päätelaitteellesi ajoittain tietoja, joita kutsutaan evästeiksi. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeet asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.  

Evästeiden käyttökohteet ovat analytiikan, markkinoinnin, viestinnän tehostaminen. Evästeet jakautuvat alaryhmiin: toiminnalliset evästeet, tuotekehitys ja liiketoiminnan raportointi, mainonnan raportointi ja mainonnan kohdentaminen. 

Käytössä on joitakin palvelun toiminnan kannalta pakollisia kolmannen osapuolen työkaluja tai liitännäisiä. Tällaisia työkaluja ovat esimerkiksi sivustoilla olevat sosiaalisten medioiden tai videopalveluiden upotukset tai sosiaalisten medioiden jako- ja tykkäystoiminnallisuudet. Tällaiset kolmannen osapuolen liitännäiset saattavat lisäksi kerätä verkkopalveluiden käyttäjistä tietoja esimerkiksi sisällön suosittelemiseksi tai kävijämäärän seuraamiseksi. 

Voit halutessasi estää selaintasi käyttämästä evästeitä, poistaa tallennetut evästeet tai pyytää selaimeltasi ilmoituksen uusista evästeistä. Löydät ohjeita evästeiden poistoon osoitteesta: https://www.aboutcookies.org/ Evästeiden käytön estäminen tai niiden poistaminen saattaa haitata joitakin sivustomme toimintoja. 

Voit lukea lisää evästeistä ja Suomen evästevaatimuksista viestintäviraston verkkosivustolta https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/luottamuksellinen-viestinta 
 
Tallennamme erimerkiksi seuraavien kolmansien tahojen evästeitä, kun käyttäjä saapuu verkkosivuille: Google Analytics, Google Maps, Google Adwords, Google Tag Manager, Meta Pixel. Voit tutustua tarkemmin kolmansien osapuolten evästekäytäntöihin alla olevien linkkien kautta, 
Meta: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 

Varaamme oikeuden päivittää evästekäytäntöjä esimerkiksi palveluiden kehityksen tai pakottavan lainsäädännön vuoksi

Jos käyttäjä ei halua sivuston keräävän näitä tietoja, voit asettaa selaimesi hylkäämään evästeet. Ohjeet evästeiden poistamiseen ja hylkäämiseen löydät Internet-selaimesi käyttöohjeista. Evästeiden hylkääminen voi vaikuttaa verkkosivustojen käyttökokemukseen, sekä estää sinua hyödyntämästä joidenkin sivustojen toimintoja ja palveluja.  


Yhteystiedot 
Jos sinulla on kysyttävää evästekäytännöstämme tai tietosuojakäytännöistämme, ota yhteyttä osoitteeseen jurtta (at) levi.fi tai kirjeitse osoitteeseen: 


Jurtta Oy 
Rautusjärventie 113
99180 Rautusjärvi

Tietosuojavastaava 
Paula Aarnio


Privacy Policy and Cookie Policy of Jurtta Ltd.

Privacy Policy and Cookie Policy last updated on July 3, 2023.

1.    Privacy Policy
The Privacy Policy is based on the EU General Data Protection Regulation (GDPR), which regulates the rights of EU citizens regarding data protection and the confidential handling of personal information.

2.    Data Controller
Jurtta Ltd.

Rautusjärventie 113
99180 Rautusjärvi
jurtta@levi.fi
Business ID: 2516950-7

3.    Register Name
Customer register of Jurtta Ltd.'s website

4.    Basis for Maintaining the Register
Personal information provided through the website contact form (https://www.jurtta.fi/), email, and Booking.com reservation service is processed for the purpose of managing customer relationships. Anyone who contacts through these channels is considered a customer.

5.    Purpose of the Register
The personal information stored in the register may be used for the following purposes:
•    Internal statistics
•    Implementation and improvement of customer service, such as service enhancements
•    Conducting customer surveys
•    Promoting marketing and sales activities
•    Information Stored in the Register

6.    The register may contain the following information:
Customer-provided contact details, as entered by the customer in the Jurtta Ltd. website's contact form, sent via email, or through the Booking.com reservation system: name, email address, phone number, and any additional information provided by the customer.

7.    Disclosure of Information
By default, we do not disclose customer information to third parties. However, we may disclose information for scientific or statistical research without separate consent, provided that the recipient cannot be identified from the disclosed data. Additionally, we may share information for customer research conducted by a third party. We have ensured that all our service providers comply with data protection laws.

8.    Data Security
Jurtta Ltd. takes all reasonable measures to protect customer privacy and ensure data security. We employ appropriate physical and technical means to keep the collected information secure. The register is accessed only by authorized personnel whose responsibilities include using the register.

9.    Customer Rights Regarding Personal Data Processing
Customers have the right to access the information stored in the Jurtta Ltd. website's register and request correction of any inaccurate data. Customers may also request the deletion of all personal data associated with them from the service. Requests must be made in writing to the data controller. The data controller may ask the requester to provide proof of identity. The information will be provided to the customer within a reasonable time. If the data controller fails to comply with applicable data protection regulations, the customer has the right to file a complaint with the supervisory authority.

10.    Changes to the Privacy Policy and Cookie Policy
We continuously improve our services and reserve the right to modify this Privacy Policy and Cookie Policy. Legislative changes may also necessitate updates. Therefore, we recommend that customers periodically review the contents of the Privacy Policy.

11.    User-Submitted Information on Our Website
We collect user-submitted information, such as name, phone number, and email address. User-submitted information is collected through forms provided by Wix.com Ltd., via email, and through the Booking.com reservation system.

11.1 Storage Period for Personal Data
The collected information is retained only for as long as necessary to maintain the customer relationship.

11.2 External Services and Cookies on Jurtta Ltd.'s Website
Our websites, maintained by Jurtta Ltd., collect both user-submitted information (contact forms, inquiries) and automatically collected information.

12. Cookie Policy
We occasionally store information on your device in the form of cookies. A cookie is a small text file that the internet browser saves on the user's device. Cookies are placed on the user's device only when the user visits a specific website. Only the server that sent the cookie can later read and use it. Cookies or other technologies do not harm the user's device or files, and cookies cannot be used to run programs or spread malware. Users cannot be identified based on cookies alone.

The purposes of using cookies include analytics, improving marketing and communication efforts. Cookies can be divided into subgroups: functional cookies, product development and business reporting, advertising reporting and targeting.

Some third-party tools or plugins necessary for the operation of the service may be used. These tools may include embeds from social media platforms or video services, or functionalities such as sharing or liking on social media. Such third-party plugins may also collect information about website users for purposes such as content recommendation or visitor tracking.

If desired, users can prevent their browser from using cookies, delete stored cookies, or request browser notifications for new cookies. Instructions for removing or rejecting cookies can be found in the user's browser's help files. Rejecting or deleting cookies may affect the user experience on websites and prevent the utilization of certain functions and services.

For more information about cookies and Finland's cookie requirements, please visit the Finnish Transport and Communications Agency's website at https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/luottamuksellinen-viestinta.

We store cookies from the following third parties when a user visits our website: Google Analytics, Google Maps, Google Adwords, Google Tag Manager, Meta Pixel. For more information about the specific third-party cookie policies, please refer to the links below:
Meta: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

We reserve the right to update our cookie policies due to service development or compelling legislation.

If users do not want the website to collect this information, they can configure their browser to reject cookies. Instructions for deleting and rejecting cookies can be found in the user's browser's help files. Rejecting or deleting cookies may affect the user experience on websites and prevent the utilization of certain functions and services.

Contact Information
If you have any questions about our cookie policy or privacy practices, please contact us at jurtta (at) levi.fi or by mail at:
Jurtta Ltd.

Rautusjärventie 113
99180 Rautusjärvi

 

Data Protection Officer
Paula Aarnio

bottom of page